Matrix mówi

Matrix mówi - Zasady

Matrix mówi to gra, gdzie trzeba korzystać z pamięci, aby wypełnić matrycę i odtworzyć wzór bez błędów.

  • Kolejność, w jakiej kliknij komórki nie jest ważna.
  • w celu odtworzenia wzorca należy kliknąć tylko na komórki należące do wzorca.
  • Za każdą prawidłową komórkę kliknął otrzymasz 10 punktów; jeśli klikniesz niewłaściwy komórkę to obecna próba zakończy.
  • masz ograniczoną liczbę prób na początku; każdy wzór zmniejszy to o jeden.
  • gdy nie ma więcej badań lewo widać ogólny wynik opisujący ogólną wydajność gry.

Gra jest również znany jako Pamięć Matrix i należy do Simon mówi grupa gier.

Inne gry online

Spróbuj inne gry, klasyfikowane według ich popularności:

1. Obrazki logiczne
Odkryć ukryte obrazy za pomocą cyfr jako wskazówki.

2. X-Piłka
Usuń grupy kulki w odpowiedniej kolejności.

3. Futoshiki
Wypełnij planszę poszanowaniu różnic.

4. Sudoku
Wypełnij cyframi na planszy 9x9, z ograniczeniami.

5. Strzelanka piłka
Dodać do grupy 3 kulki, aż skończy się czas.