Matrix mówi

Matrix mówi - Zasady

Matrix mówi to gra, gdzie trzeba korzystać z pamięci, aby wypełnić matrycę i odtworzyć wzór bez błędów.

  • Kolejność, w jakiej kliknij komórki nie jest ważna.
  • w celu odtworzenia wzorca należy kliknąć tylko na komórki należące do wzorca.
  • Za każdą prawidłową komórkę kliknął otrzymasz 10 punktów; jeśli klikniesz niewłaściwy komórkę to obecna próba zakończy.
  • masz ograniczoną liczbę prób na początku; każdy wzór zmniejszy to o jeden.
  • gdy nie ma więcej badań lewo widać ogólny wynik opisujący ogólną wydajność gry.

Gra jest również znany jako Pamięć Matrix i należy do Simon mówi grupa gier.

Inne gry online


Spróbuj inne gry, klasyfikowane według ich popularności: