Puzzle numeryczna
Puzzle numeryczna - Regulamin

Musisz zorganizować numery w kolejności od 1 do 15. W ciągu pierwszych czterech liczb, od 1 do 4, należy zamówić w pierwszym rzędzie, kolejne 4 numery na drugim rzędzie i tak dalej. W ostatnim rzędzie, w prawo, pusty plac musi być umieszczony.

Prawidłowe ruchy składają się swapping numerowany kwadrat z pustym placu. Te dwa kwadraty, które są zamienione musi być sąsiedzi (ponumerowanych kwadratowych muszą być umieszczone po lewej, prawej, górnej lub dolnej części pustego placu).

Powodzenia przy rozwiązaniu zagadki!

Inne gry online

Spróbuj inne gry, klasyfikowane według ich popularności:

1. Obrazki logiczne
Odkryć ukryte obrazy za pomocą cyfr jako wskazówki.

2. X-Piłka
Usuń grupy kulki w odpowiedniej kolejności.

3. Futoshiki
Wypełnij planszę poszanowaniu różnic.

4. Sudoku
Wypełnij cyframi na planszy 9x9, z ograniczeniami.

5. Strzelanka piłka
Dodać do grupy 3 kulki, aż skończy się czas.