Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Zasady gry

  • wszystkich pustych pól musi być wypełnione liczbami od 1 do 9.
  • sum każdego bloku poziomego powinna być równa z nicią na jej lewej stronie.
  • Suma każdej pionowej bloku powinna być równa z nicią na jego szczycie.
  • no liczba może być używany w tym samym bloku więcej niż jeden raz.
  • każdy puzzle ma jedno wyjątkowe rozwiązanie.

Inne gry online

Spróbuj inne gry, klasyfikowane według ich popularności:

1. Obrazki logiczne
Odkryć ukryte obrazy za pomocą cyfr jako wskazówki.

2. X-Piłka
Usuń grupy kulki w odpowiedniej kolejności.

3. Futoshiki
Wypełnij planszę poszanowaniu różnic.

4. Sudoku
Wypełnij cyframi na planszy 9x9, z ograniczeniami.

5. Strzelanka piłka
Dodać do grupy 3 kulki, aż skończy się czas.